Kabus mu görüyorsun ?! Hayır! Yüzyıllarca önce yokolduğu düşünülen iblis savaşçılar geri dönmüş ve krallığın Valenthia’yı yağmalıyor. Bu yıkıma dur deyip ırkını ve şehrini kurtarmak için kahraman olmalısın! Sana kahraman olman için süper güçlü yetenekler ve inanılmaz bir güç verilecek. Bunu iyi kullan ve insanlarını kurtar! Dungeon Hunter klasik zindan oyunlarında yeni bir çizgi çiziyor. […]